Polskie Mosty Technologiczne

QxConrol sp. z o.o. uczestniczy w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, podziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. W ramach Projektu Spółka tworzy strategię ekspansji na rynki zagraniczne. Całkowita kwota przyznanego Grantu wynosi 200.000 PLN dla każdego rynku. QxControl uczestniczy równolegle przygotowaniu strategii wejścia na rynek chiński oraz rynek japoński.