Modele współpracy

Staramy się jak najlepiej dostosować rozwiązanie do potrzeb Klienta, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszym podejściem oraz wyboru opcji najbardziej dopasowanej do specyfiki przedsiębiorstwa.

Model tradycyjny

Rozliczamy dostawę licencji (umowa licencyjna), prace wdrożeniowe (rozliczane po podpisaniu cząstkowych protokołów odbioru) oraz wsparcie powdrożeniowe i rozwój w ramach umowy serwisowej

Model usługowy

Dostawy licencji, prace wdrożeniowe oraz wsparcie serwisowe i licencyjne rozliczane są w ramach stałej opłaty miesięcznej w ramach umowy na maksymalnie 48 miesięcy. Klient pokrywa koszty dostawy sprzętu oraz ewentualne prace rozwojowe

Model otwarty

Rozliczamy dostawy sprzętu oraz licencji. Wdrożenie i serwis natomiast, rozliczany jest wg. przepracowanych i zatwierdzonych przez klienta godzin. Rozliczenie prac następuje w cyklach tygodniowych