Wdrażanie oparte na transferze wartości oraz zrozumieniu potrzeb klienta.

Znany cytat profesora Harvard Buisiness School Theodore'a Levitt'a w myśl którego "Ludzie nie potrzebują ćwierćcalowych wierteł tylko ćwierćcalowych dziur", wyznacza konsultantom firmy QxControl kierunki doskonalenia nowoczesnych rozwiązać informatycznych.

Cytowane stwierdzenie profesora Levitt'a ma szerokie zastosowanie zarówno w procesie projektowania rozwiązań dla klienta jak i w jego późniejszym wdrażaniu oraz utrzymywaniu.

Z perspektywy użytkownika końcowego ocena rozwiązań IT postrzegana jest w decydującym stopniu poprzez pryzmat ergonomii działania interfejsu aplikacji, z którą na co dzień pracuje. Z drugiej strony, jakość i działanie aplikacji, szczególnie aplikacji analitycznych, zależy bezpośrednio od działania systemów transakcyjnych będących źródłem danych oraz od jakości danych dnaych w bazach tych systemów.

Takie podejście wymusza, w procesie wdrażania, koncentrację zarówno na kluczowych aspektach procesów pozyskiwania wysokiej jakości jak również na dobrym zrozumieniu kontekstu wykorzystywania informacji zarządczej w procesach podejmowania decyzji biznesowych.