System QxControl

dedykowany jest wszystkim producentom wytwarzającym wyroby skali masowej, podlegające kontroli jakości na zasadach próbkowania. Opracowane rozwiązanie automatyzuje procesy gromadzenia danych pomiarowych i zapewnia najwyższy poziom stabilności procesów wraz z automatyczną interpretacją otrzymywanych wyników. Dzięki wykorzystaniu systemu QxControl zarządzający procesami, osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości oraz operatorzy maszyn otrzymują wsparcie w zakresie:

  • szybkiego reagowania w przypadku wykrycia symptomów niekorzystnych zmian kluczowych parametrów procesu
  • krótkookresową prognozę stanu procesu
  • wiedzę o dotychczasowej produkcji, pozwalającą na analizę długoterminowych trendów i identyfikację potencjalnych przyczyn powstawania braków.